Misija:

Uz džudo cīņas bāzes vesela dzīvesveida popularizēšana un kvalitatīvu nodarbību procesa nodrošināšana gan bērniem, gan pieaugušiem.

Vīzija:

Džudo kā izglītības sistēmas sastāvdaļa, uz kura pamata veidojas stipras personības.

Mērķi:

- Radīt apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanai;

- Pievērst sportam vairāk cilvēku;

- Vesela dzīves veida popularizēšana;

- Ieaudzināt augstas morālās īpašības;

Virzība uz augstas sporta meistarības sasniegšanu.

Darbības virzieni:

Džudo nodarbības dažāda vecuma bērniem (vadām nodarbības bērnu dārzos, skolās, augstskolās);

Sportistu sagatavošana sacensībām un godalgoto vietu izcīnīšanai (individuāli treniņi);

Treneru kvalifikācijas paaugstināšana (dalība LDF semināros, Sporta izglītības aģentūrā, LSPA un LTTC kursos);

Audzēkņu veselības pārbaudes organizēšana (sadarbība ar SMC);

Džudo eksāmenu rīkošana sportistu kvalifikācijas paaugstināšanai;

Sadarbība ar Latvijas un ārzemju sporta klubiem;

Labas fiziskās formas uzturēšana (trenažieru zāle);

Nometņu rīkošana (tradicionālās vasaras nometnes);

Sacensību rīkošana (‘’Dinamo LAT-FeelFree.lv kauss’’, ‘’Dinamo džudo talanti’’, ‘’Dinamo LAT čempions’’);

Piedalīšanas Valsts organizētos konkursos un projektos bērnu pasākumu organizēšanai;

Sponsoru piesaiste sporta pasākumu rīkošanai;

Jaunu filiāļu izveide Rīgā un visā Latvijā;

Sporta bāzes uzlabošana;

Kopīgu izklaides pasākumu rīkošana komandas saliedēšanai (akvaparks, boulings, sporta spēļu diena, slēpošana, slidošana, maratons);

Meklējam domubiedrus kopīgu mērķu sasniegšanai.