Kontakti

Biedrība ''Sporta klubs ''Dinamo LAT''''

E-pasts:
info@dzudo.lv

Rekvizīti:
Biedrība "Sporta klubs "Dinamo LAT"" 
Reģ. Nr. 40008000013
Adrese: Slokas 161, Rīga, LV-1067
Saņēmēja banka: AS Citadele banka
Konta numurs: LV 24 PARX 0000 1227 0000 2

Nodarbību apmaksas noteikumi

1. Pirmā nodarbība bez maksas. 

2. Nodarbību maksa tiek noteikta atšķirīga atkarībā no struktūrvienības. 

3. Nodarbību maksa tiek samaksāta līdz tekošā mēneša 10. datumam. 

4. Maksājuma kavējuma gadījumā audzēknis netiek pielaists pie nodarbībām līdz parāda dzēšanas brīdim. 

5. Apmeklējuma skaits:

o Pilnu apmaksu (100%) jāveic, ja apmeklējuma skaits ir vairāk par 2 nodarbībām kalendārajā mēnesī. 

o Nepilnu apmaksu (50%) jāveic, ja apmeklējuma skaits ir 2 nodarbības kalendārajā mēnesī. 

Kontaktu forma